ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
# ຊື່ຜູ້ສະໜອງ/ບໍລິສັດ ທີ່ຢູ່ ແຂວງ ເບີໂທ ລາຍລະອຽດ
1 ທ່ານ ພົນ ຈິດຕະບຸນຕິ Phonekheng Village, Xaysetha District 020 22923669 ລາຍລະອຽດ
2 ບໍລິສັດ DS ອອກແບບກໍ່ສ້າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາ ເຄຫາສະຖານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ 020-5896 8888 ລາຍລະອຽດ
3 ບໍລິສັດ ຢູນິເທັກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ Phonsinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capitalm Lao PDR 77701991 ລາຍລະອຽດ
4 ບໍລິສັດ ສຸພາພອນ ກໍ່ສ້າງສຳຫຼວດອອກແບບ ເຄຫາສະຖານ ແລະ ຂົວທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ Nongdouang Neua Village, Sikhottabong District ລາຍລະອຽດ
5 ບໍລິສັດ ACE ສ້ອມແປງລົດ ບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 020 59992777 ລາຍລະອຽດ
6 ບໍລິສັດ ສາມເອສ ພັດທະນາຈໍາກັດ ບ້ານ ທົ່ງພານທອງ ລາຍລະອຽດ
7 ບໍລິສັດ ອາໂລ ເທັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ບ້ານ: ເກົ້າຍອດ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02055504266 ລາຍລະອຽດ
8 ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຍຕ້າ 97 Thongkhankham Road, Thongtoum Village, Chanthabuly District ລາຍລະອຽດ
9 ບໍລິສັດ ແສງທອງ Ban Salakham Tai, Hatsaifong District ລາຍລະອຽດ
10 Test 7 Christopher Road Selly Oak, Birmingham B29 6QJ +256777011546 ລາຍລະອຽດ
11 Mr. George Emmanoulopoulos Artemidos 2, 14562 +306976869380 ລາຍລະອຽດ
12 supplier. ບ້ານ ຊຽງຍິນ, ເມືອງ ຈັນທະບຸລີ 021212636 ລາຍລະອຽດ
13 ບໍລິສັດ ໄຊນາຈຽງຊີ No.1198, Fenghezhong Avenue, Hongguta District ລາຍລະອຽດ
14 ຮ້ານຄຳໝັັ້ນການຄ້າຈຳໜ່າຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ສ່ວນບຸກຄົນ ບ້ານສີໄຄທົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02055528995 ລາຍລະອຽດ
15 ບໍລິສັດ ວັນເດີຟູສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄົບວົງຈອນຈຳກັດຜູ້ດຽວ ວັງວຽງ 02058882475 ລາຍລະອຽດ
16 ລາວພັດທະນາ Seesavath Village, Chanthabouly District 02022885525 ລາຍລະອຽດ
17 ທ່ານ ຄຳປະສົງ ໄຊຍະວົງ ລາຍລະອຽດ
18 ບໍລິສັດ ກວາງຕຸ້ງ Tangxia Dadao Middle, Tangxia Town, Dongguan City ລາຍລະອຽດ
19 ບໍລິສັດ ຄູນທະວົງ ລາວ Houay Hong Village, Chanthabouly District ລາຍລະອຽດ
20 ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາ ບ້ານດົງໂດກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 22220557 ລາຍລະອຽດ
21 ບໍລິສັດ ແອລທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ +856 20 5550 9581 ລາຍລະອຽດ
22 ບໍລິສັດ ບີພີ ໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ HONGKAIKEO VILLAGE, CHANTHABOULY DISTRICT 58787988 ລາຍລະອຽດ
23 ຮ້ານມະນີໂຊກ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ດົງຄຳຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 02056789641 ລາຍລະອຽດ