ppmd_samd@mof.gov.la 021 263-252
1
ກະຊວງ ການເງິນ
2
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
3
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
4
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
5
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
6
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ-ສີ່ງແວດລ້ອມ
7
ກະຊວງຍຸຕິທຳ
8
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ
9
ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
10
ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
11
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
12
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
13
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
14
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
15
ກະຊວງພາຍໃນ
16
ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
17
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
18
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ
19
ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ
20
ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ
21
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
22
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
23
ສະພາແຫ່ງຊາດ
24
ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ
25
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
26
ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
27
ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
28
ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ
29
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
30
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
31
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
32
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
33
ຫໍພິພິດຕະພັນໄກສອນພົມວິຫານ
34
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ
35
ອົງການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ
36
ອົງການກາແດງ
37
ອົງການພຸດທະສາດສະໜາສໍາພັນລາວ
38
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ